Historiek

De grondlegger van het advocatenkantoor, Mr. Piet Van Eeckhaut, is overleden op 1 juli 2014. Hij was sedert 1964 advocaat aan de Gentse balie en werd er in 1990 ook verkozen tot stafhouder. Reeds in 1970 hield hij de openingsrede voor de Vlaamse Conferentie der balie van Gent over toenmalige problemen in het strafrecht en het personen- en familierecht (“recht in een averechtse maatschappij”).

Stafhouder Piet Van Eeckhaut heeft altijd de nadruk gelegd op zijn beroep als advocaat. Vandaar dat zijn politieke loopbaan eerder bescheiden is gebleven, terwijl ze tegelijk uitgesproken was op diverse terreinen, als gemeenteraadslid van de stad Gent, schepen en niet in het minst als voorzitter van de provincieraad waar hij unaniem tot erevoorzitter werd benoemd.

Mr. Piet Van Eeckhaut heeft om en rond de 100 assisenzaken (de allermeeste in Vlaanderen…) gepleit, maar vooral “gewone”, dagelijkse zaken in het strafrecht, het personen- en familierecht, het tuchtrecht en in de algemene rechtspraktijk.

Hij heeft die veelzijdigheid, de hem kenmerkende sociale ethiek, zijn grote kennis van het recht en de praktijk, evenals veel menselijke wijsheid, doorgegeven in de intense opleiding die zijn opvolgers van hem gekregen hebben. Op 1 januari 2017 vierde de maatschap Piet Van Eeckhaut (samengesteld uit de leden Mr. Frank Scheerlinck en Mr. Nina Van Eeckhaut) haar tienjarig bestaan. Het team werd inmiddels versterkt met zes medewerkers.

Piet Van Eeckhaut schilderij